Tennis. Forholdsregler pga. COVID-19

Tennisbanerne i Hjerm åbner 1. maj

med følgende forholdsregler/krav fra DGI og sundhedsmyndighederne:

 

  • Klubhus og toilet kan ikke benyttes.
  • Man må ikke samles flere end 50 personer.
  • Man skal være særlig opmærksom på håndhygiejne – medbring selv håndsprit.
  • Det anbefales, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter som fx ketsjer. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
  • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
  • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
  • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
  • Medbring alle drikkevarer hjemmefra.
  • Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr. Husk god håndhygiejne før, under og efter spil.

 

Klubmesterskab (Mere information senere)
I august/september afholdes det årlige klubmesterskab.
Alle medlemmer og ikke medlemmer kan deltage denne dag.
Der spilles både single og double fra 10.00 til 18.00
Yderligere information og tilmelding ses på opslag i klubhuset.

Turneringer og stævner (Udsat pga. COVID-19 situationen)
Der vil blive mulighed for at deltage i DGI`s stævner.
Der vil også blive mulighed for at deltage i lokale stævner.
Kontaktperson:
Flemming Jørgensen 30 52 76 40

DGI tennisarrangementer (Udsat pga. COVID-19 situationen)
DGI afholder mange forskellige arrangementer, som alle medlemmer kan
deltage i. Se opslag i klubhuset, eller klik ind på www.dgi.dk/vestjylland/tennis