Klubmesterskab, turneringer og DGI arrangementer

Tennisbanerne i Hjerm åbner 4. maj 2024

 

Klubmesterskab
14. september afholdes det årlige klubmesterskab.
Alle medlemmer og ikke medlemmer kan deltage denne dag.
Der spilles både single og double fra 10.00 til 18.00
Yderligere information og tilmelding ses på opslag i klubhuset.

Turneringer og stævner
Der vil blive mulighed for at deltage i DGI`s stævner.
Der vil også blive mulighed for at deltage i lokale stævner.
Kontaktperson:
Flemming Jørgensen 30 52 76 40

DGI tennisarrangementer
DGI afholder mange forskellige arrangementer, som alle medlemmer kan
deltage i. Se opslag i klubhuset, eller klik ind på www.dgi.dk/vestjylland/tennis