Tennis kontakter

Kontakt os på tennis@hjerm-fif.dk – eller direkte på nedenstående

 

Formand Flemming Jørgensen Bjerregårdsparken 116 flemming.thusgaard@gmail.com 3052 7640
Best. medlem Søren Silkjær sorensilkjaer@yahoo.dk 24407282
Best.medlem:
Best.medlem: Teis Risom Pedersen Højgårdsparken 65 teisp@hotmail.com 2617 4630
Kasserer Michael Rahbek Lindeborgvej 11 rahbekhjerm@gmail.com 2680 4201
Suppleant Anders Offersen Vestre Hovedgade 29 a.v.offer@mail.tele.dk 2013 6894