Regler til Lan

Ved tilmelding til Hjerm eSport Lan accepterer jeg nedenstående regler, samt at der kan ske sanktioner i form af bortvisning hvis disse ikke følges.

Billetter og andre udgifter refunderes IKKE i tilfælde af bortvisning.

Hjerm eSport Lan tager til enhver tid forbehold for at der kan forekomme ændringer af reglerne, lokaler, præmier mm, samtidig med at der kan komme nye regler.

Overholder man ikke reglerne der bliver udstedt til LAN’et, medfører det sanktioner i form af advarsel eller bortvisning.

Der vil blive taget situationsbilleder under eventet, og I henhold til Datatilsynets praksis vedr. offentliggørelse af billeder, kan situationsbilleder frit offentliggøres på internet, i trykte materialer, m.v.

Du skal kunne klare dig selv for at deltage i Hjerm eSport Lan.

Netværket vil blive overvåget på grund af sikkerhed, og der kan derfor forekomme overvågning af deltagernes færden på internettet og det lokale netværk. Det ville kunne bruges i forbindelse med bevisførelse hvor andre regler ikke bliver overholdt.

Deltagere kan ikke få pengene refunderet til billetten medmindre Hjerm eSport Lan bliver aflyst.

Deltagere er selv ansvarlige for at opbevare deres billetter omhyggeligt

Det er ikke tilladt at indtage alkohol til LAN-eventet. Det er heller ikke tilladt at møde op i påvirket tilstand.

Det er ikke tilladt at indtage euforiserende stoffer fx. Hash til eventet. Det er heller ikke tilladt møde op til eventet påvirket af dette.

Opstår der kraftig mistanke omkring, at en deltager er påvirket af euforiserende stoffer, finder vi os nødsaget til at kontakte vedkommendes forældre, hvis deltageren er under 18 år.

Piratkopiering er ikke tilladt i form af downloads fra diverse sites eller P2P.

Det er ikke tilladt at dele film/software med andre deltagere som er ophavsretligt beskyttet materiale. Dansk lovgivning er gældende.

Hjerm eSport Lan påtager sig ikke ansvar hvis deltagerne har ulovligt software og piratkopier liggende på deres PC’er

Det er IKKE tilladt at forsøge at få adgang til andres maskiner uden tilladelse fra ejeren. Det er heller ikke tilladt at forvolde fysisk og elektronisk hærværk på andres computerHjerm eSport påtager sig ikke ansvaret for deltagernes PC’er/udstyr/biler/køretøjer i form af evt. hærværk, uheld og lign.

Hjerm eSport påtager sig ikke ansvaret for deltagernes PC’er/udstyr ved uheld med spændningen/strømkvaliteten ved eventet.

Hjerm eSport påtager sig ikke ansvaret, hvis vi bliver angrebet af DDoS eller lignende ved eventet.

Rygning skal foregå udendørs (Dette gælder også E-cigaret)

Deltagerne skal bruge head sets til deres konsoller/computere. Højttalere er ikke tilladt.

Det er tilladt at tage egne drikkevarer og mad med.

Der er ikke mulighed for at få varmet og/eller lave egen mad.

Der kan købes mad og drikke i vores kiosk.

Det er ikke tilladt at tage andre elektroniske ting med i form af toasters, køleskabe osv.